728 x 90

عناوین و مشخصات کتاب های جدید ( بهار 1397) - بخش هفتم


                                                                 بسمه تعالی


با عرض تبریک اعیاد شعبانیه

به این وسیله سری جدید کتاب های تازه خریداری شده ی کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم (ع)

خدمت شما معرفی و ارائه می گردد. به امید بهره وری و مطالعه ی بیشتر:
مشخصات کتب خریداری و فهرست نویسی شده ـ  
بخش هفتم

1

جنسيت، جامعه و جامعه‌شناسي/ سعيده گروسي.- تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۵.

2

کار روشنفکري درگفتمان دين/ تاليف فاطمه زندي.- تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۶.

3

خبر و روزنامه‌نگاري در عصر ديجيتال/ سر ويراستار استوارت آلن؛ [نويسندگان] جکي هريسون... [و ديگران]؛ ترجمه حسن نمک‌دوست‌تهراني... [و ديگران].- تهران: ثانيه، ۱۳۹۳.

4

روش پژوهش کيفي کاربردي در علوم اجتماعي و علوم رفتاري/ تاليف مرتضي منادي، با همکاري فاطمه عابدي، ليلا طالب‌زاده شوشتري.- تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۴.

5

عمل عرفاني در پرتو علم وحياني/ مولف جوادي‌آملي؛ تحقيق و تنظيم محمود قلي‌پور؛ [براي] مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي علمي و فرهنگي.- قم: اسراء، ۱۳۹۶.

6

فضاي مجازي، ملاحظات اخلاقي، حقوقي و اجتماعي/ زيرنظر يونس شکرخواه؛ [برگزار کننده موسسه مطالعات آمريکاي شمالي و اروپاي دانشگاه تهران، مرکز پژوهش سياست‌هاي فضاي مجازي دانشگاه تهران].- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۰.

7

انسان‌شناسي قوميت/ توماس هايلند اريکسون؛ سيدقاسم حسني.- تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۵.

8

آينده‌پژوهي پارادايمي نوين در برنامه‌ريزي با تاکيد بر برنامه‌ريزي شهر و منطقه اي (مباني، مفاهيم، رويکردها و روش‌ها)/ تأليف کرامت‌الله زياري، طاها رباني، رامين ساعدموچشي.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۶.

9

نقش مصر در ژئوپلتيک خاورميانه/ نويسنده محمدحسيني.- تهران: انتشارات بين‌المللي الهدي، ۱۳۹۴.

10

شيعه‌شناسي اهل سنت و چالش‌هاي فراروي آن در دوران پس از انقلاب اسلامي ايران/ کاميار صداقت‌ثمرحسيني.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۹۱ -.

11

درآمدي بر الگوي روابط همسايگي در اسلام و کارکردهاي آن/ حسن يوسف‌زاده با همکاري هادي ترکي؛ با حمايت پژوهشگاه بين‌المللي‌المصطفي(ص).- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، انتشارات، ۱۳۹۵.

12

تاريخ رسانه: از گيلگمش تا گوگل/ راجر پري؛ ترجمه‌ي بهروز توراني.- تهران: ايران، ۱۳۹۴.

13

رسانه و جنگ نرم؛ رويکردي فعال/ به اهتمام علي‌اصغر غلامرضايي، داود نعمتي‌انارکي؛ [برگزارکننده دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران].- تهران: دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۴.

14

درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي تنوع قومي؛ مسايل و نظريه‌ها.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۰.

15

زبان در تفکر هايدگر/ مرضيه پيراوي‌ونک.- تهران: ايران، ۱۳۹۳.

16

مديريت رسانه؛ نگاهي نو/ عبدالعلي علي‌عسکري.- تهران: دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۴.

17

تلويزيون جهاني: از تلويزيون‌هاي بين‌المللي تا محلي/ جوزف استرابهار؛ ترجمه‌ي سيدرضا حسيني.- تهران: ايران، ۱۳۹۴.

18

نظام جهاني مدرن: کشاورزي سرمايه‌دارانه و خاستگاه‌هاي اقتصاد جهاني اروپا در سد شانزدهم/ ايمانوئل والرشتاين؛ ترجمه سناالدين سراجي‌جهرمي.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۵.

19

نقش همسري در زندگي مشترک: شناسايي تعارض در نقش‌ها و تاثير آن در زندگي زناشويي خانواده‌هاي ايراني/ بيوک محمدي.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۹۶.

20

تراژدي علوم سياسي "علم سياست، دانشگاه و دموکراسي"/ ديويد ريچي؛ ترجمه حميد احمدي.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۹۴.

21

ساختارشناسي نوشتار در گونه‌هاي تلويزيوني.- تهران: دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۴.

22

داعش حقيقي و حقيقت داعش/ به اهتمام محمدحسن حبيبيان؛ وبراستار فرزاد پورسعيد.- تهران: پژوهشکده مطالعات کاربردي قلم، ۱۳۹۵.

23

مناطق راهبردي جهان/ به اهتمام محمود يزدان‌فام، مهدي ميرزاده‌کوهشاهي.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، ۱۳۹۶.

24

تاريخ اجتماعي (مسائل، راهبردها و روش‌ها)/ مايلز فربرن؛ ترجمه ابراهيم موسي‌پور بشلي، محمد ابراهيم باسط.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۴.

25

بررسي تطبيقي رسانه‌هاي تلويزيون و سينما/ علي‌اصغر غلامرضايي.- تهران: دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات، ۱۳۹۴.

26

نقش امام خامنه‌اي در مهار فتنه ۱۳۸۸/ تاليف سعيد غفوري‌سبزواري.- تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، موسسه فرهنگي هنري و انتشارات، ۱۳۹۵.

27

نگارش دانشگاهي: پاراگراف‌نويسي/ سيدعلي‌اصغر سلطاني؛ ويراستار سيدجواد ميرخليلي.- قم: نشر لوگوس، ۱۳۹۶.

28

رفتار انتخاباتي در ايران: الگوها و نظريه‌ها/ علي دارابي؛ با مقدمه عليرضا ازغندي.- تهران: سروش (انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)، ۱۳۹۵.

29

تحليل لايه لايه‌اي علت‌ها نظريه و موردکاوي‌هاي يک روش شناسي يکژارچه و متحول ساز آينده پژوهي (مجموعه مقالات)/ نويسنده سهيل عنايت الله؛ برگردان مسعود منزوي.- تهران: مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، مرکز آينده پژوهي علوم و فناوري دفاعي، ۱۳۹۵.

30

اسلام و تمدن اسلامي/ آندره ميکل، با همکاري هانري لوران؛ ترجمه حسن فروغي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۹۳.

31

هيئت‌هاي مذهبي و انقلاب اسلامي/ تاليف زاهد غفاري‌هشجين، هانيه خدادادي.- تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۹۳.

32

شيوه‌هاي روابط عمومي و پيام‌رساني در ارتباطات بين فرهنگي/ بيتا شاه‌منصوري.- تهران: موسسه فرهنگي‌هنري و انتشارات بين‌المللي الهدي، ۱۳۹۰.

33

روابط عمومي؛ زمينه‌ها و ابزارها (مجموعه مقالات)/ آليسون تيکر، جوانا فاوکس، جان هيتچينس؛ ترجمه مهرداد ملايي.- تهران: همشهري، ۱۳۸۹.

34

درآمدي بر مطالعات ژورناليسم: مجموعه مقاله/ نويسندگان کارين وال يورگنس، تامس هانيچ و ديگران؛ مترجم مرتضي رستمي..- تهران: همشهري، ۱۳۸۹.

35

سازمان‌هاي فرهنگي بين‌المللي و شيوه‌هاي تعامل با آنها/ الهام بازدار.- تهران: مرکز مطالعات فرهنگي - بين‌المللي، ۱۳۹۱.

36

تاريخ کلام اماميه: حوزه‌ها وجريان‌هاي کلامي/ رسول رضوي؛ [براي] دانشگاه قرآن و حديث.- قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۹۶.

37

نور الجنان في خصائص و فضائل سيد الوصيين الامام امير المومنين الامام علي بن ابي طالب/ علي هادي رضا؛ تحقيق حيدر حائري.- نجف: دار العترة الهادية، [هـ۱۴۳۸].

38

معماهاي سياسي در ايران دوران انقلاب و بعد از انقلاب اسلامي/ نويسنده داود علي‌بابايي.- تهران: اميد فردا، ۱۳۹۴ -.

39

تاريخ هشت ساله‌ي رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد/ نويسنده داود علي‌بابايي.- تهران: اميد فردا، ۱۳۹۴ -.

40

سوداي سکولاريسم: رمزگشايي از زندگي و کارنامه سيدمحمد خاتمي/ سيدياسر جبراييلي.- تهران: خبرگزاري فارس، ۱۳۹۶.

41

مطبوعات گذشته کشور با شما سخن مي گويند: مطالبي خواندني، اجتماعي، فرهنگي از نشريات محتلف سال ۱۳۲۷ شمسي/ گردآوري و تدوين داود علي‌بابائي.- تهران: اميد فردا، ۱۳۹۲ -.

42

ارتباطات بحران/ دبليوتيموتي کومبز، شري‌جي. هالدي؛ ترجمه معاونت پژوهش و آموزش خبرگزاري فارس.- تهران: موسسه خبرگزاري فارس، ۱۳۹۲.

43

تاريخچه انقلابات جهان/ حبيب‌الله شاملويي.- تهران: اميد فردا، -۱۳۸۰.

44

[تاريخ خلفا از رحلت پيامبر تا زوال امويان (۱۱ - ۱۳۲ه) .عربي]  تاريخ‌الخلفاء/ رسول جعفريان؛ ترجمه علي‌هاشم الاسدي؛ [براي] بنياد پژوهشهاي اسلامي، آستان قدس رضوي.- مشهد: مجمع‌البحوث‌الاسلاميه، ۱۴۳۵ق.

45

اصول و قواعد کشف استدلالي غرض سوره‌هاي قرآن/ محمد خامه‌گر.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۶.

46

اهل‌بيت در آثار دانشمندان اندلس/ حميدرضا مطهري؛ تهيه پژوهشکده تاريخ و سيره اهل‌بيت(ع).- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۶.

47

نقد و بررسي جريان احمد اسماعيل/ حسين حجامي؛ [تهيه‌کننده] پژوهشکده مهدويت و آينده‌پژوهي.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۶.

48

خوانش سياسي متون حکمت متعاليه/ عليرضا صدرا؛ تهيه پژوهشکده علوم و انديشه سياسي.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۶.

49

رويا انگاري وحي/ ابوالفضل ساجدي، حامد ساجدي؛ تهيه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآني.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۶.

50

فقه قرائت: فقه ادا و فقه موسيقي ادا/ محمدصادق يوسفي مقدم؛ تهيه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۶.

51

ميراث علمي امام حسن و امام حسين عليهما السلام (۶۰-۴۰ هـ - ق)/ محمد باغستاني کوزه گر.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۶.

52

وفاق و اتحاد در انديشه مفسران اجتماعي قرآن: علامه طباطبايي، سيدقطب، علامه فضل‌الله، ابن عاشور/ فرج‌الله ميرعرب؛ تهيه پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآني.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۶.

53

تاريخ جامع ايران/ زيرنظر کاظم موسوي‌بجنوردي؛ سرويراستار دوره ايران باستان (ويرايش دوم) روزبه زرين کوب، سرويراستاران دوره ايران باستان حسن رضائي‌باغ‌بيدي، محمود جعفري‌دهقي، سرويراستار دوره اسلامي صادق سجادي.- تهران: مرکز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، مرکز پژوهش‌هاي ايراني و اسلامي، ۱۳۹۳ -.

54

ايران پس از انقلاب/ روح‌الله امين‌آبادي؛ [براي] خبرگزاري فارس، معاونت پژوهش و آموزش، اداره کل پژوهش؛ ترجمه گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس.- تهران: خبرگزاري فارس، ۱۳۹۲ -.

55

وزيرکشي از بزرگمهر تا به امروز/ مولف جعفرمهدي نيا.- تهران: اميد فردا، ۱۳۹۳.

56

اسطوره‌ها و زندگي ما/ مري ميجلي؛ ترجمه آرام قريب.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ آسيم، ۱۳۹۴.

57

دوازده نظريه درباره طبيعت بشر: مکتب کنفوسيوس، آيين هندو، مکتب بودايي ،افلاطون، ارسطو، مسيحيت، اسلام، کانت، مارکس، فرويد، سارتر و نظريات دارويني/ لزلي استيونسن، ديويد ل. هابرمن، پيتر متيوز رايت؛ ترجمه ميثم محمداميني.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ با همکاري نشر آسيم، ۱۳۹۶.

58

سيري در نظريه پيچيدگي/ ملاني ميچل؛ ترجمه رضا اميررحيمي.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ آسيم، ۱۳۹۵.

59

سينماي ايران ۱۳۰۸ - ۱۳۸۰/ امير اسماعيلي.- تهران: گستره، ۱۳۸۰.

60

ديپلماسي فرهنگي ايالات متحده آمريکا در خاورميانه (مطالعه موردي ايران)/ مولفان احمد اسفندياري، سيدصاحب صادقي؛ [به سفارش] خبرگزاري فارس، معاونت پژوهش و آموزش، اداره کل پژوهش؛ ويراستار فتانه نادري.- تهران: خبرگزاري فارس، ۱۳۹۵.

61

دو قيام: بررسي تاريخي قيام زيد بن علي و پسرش يحيي به همراه نامه خوارزمي به شيعيان نيشابور در سده چهار ق/ جعفر بياتي؛ ترجمه مرتضي شوشتري.- مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۴.

62

مباني مديريت عاشورايي: روش‌شناسي و رويکردها/ سيدعلي‌اصغر علوي، با همکاري محمد عبدالحسين‌زاده؛ با مقدمه علي رضاييان.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، بسيج دانشجويي، ۱۳۹۳.

63

مديريت استراتژيک در اسلام: تدوين استراتژي حکومت علوي(ع) از منظر نهج‌البلاغه/ نويسنده حسين سالاري.- تهران: بنياد نهج‌البلاغه، ۱۳۹۴.

64

تاريخ سوسياليسم‌ها/ رنه سدي‌يو؛ ترجمه عبدالرضاهوشنگ مهدوي.- تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۷.

65

بنيادگرايي: پيکار در راه خدا در يهوديت، مسيحيت و اسلام/ کارن آرمسترانگ؛ کيانوش حشمتي.- تهران: حکمت، ۱۳۹۶.

66

فلسفه الفکر الديني بين الاسلام و المسيحيه. فارسي / فلسفه انديشه ديني در اسلام و مسيحيت/ لوئي گارده، ژرژ قنواتي؛ مترجم احسان موسوي‌خلخالي.- تهران: حکمت، ۱۳۹۶.

67

يگانه سنت/ ويليام کوئين؛ رحيم قاسميان.- تهران: حکمت، ۱۳۹۵.

68

قرن ذوق: اوديسه فلسفي ذوق در قرن هجدهم/ جورج ديکي؛ مترجمين داود ميرزايي، مانيا نوريان.- تهران: حکمت، ۱۳۹۶.

69

نظام بين‌الملل و ژئوپليتيک اختلافات کشورهاي حوزه خليج فارس/ نويسنده سيدشمس‌الدين صادقي؛ با مقدمه‌اي از محمود سريع‌القلم.- تهران: فرزان روز، ۱۳۹۵.

70

اعتبار در تفسير.- تهران: حکمت، ۱۳۹۵.

71

جهان در ۱۰۰ سال آينده: پيش‌بيني اوضاع سياسي جهان در قرن بيست و يکم/ جورج فريدمن؛ ابوالحسن تهامي.- تهران: فرزان روز، ۱۳۹۶.

72

نشانه‌شناسي سينما/ کريستين متز؛ روبرت صافاريان.- تهران: حکمت سينا، ۱۳۹۵.

73

خشونت در تاريخ انديشه فلسفي با متنهايي از لورنتز، فرويد، اسپينوزا،.../ هلن فراپا؛ عباس باقري.- تهران: نشر فرزان روز، ۱۳۹۱.

74

فلسفه حقوق بشر/ پاتريک هيدن؛ ترجمه و تحقيق مهدي يوسفي، رضا عليميرزايي؛ زيرنظر محمدجواد جاويد.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳.

75

فلسفه تربيت اسلامي "رويکرد و حياني"/ بهروز رفيعي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۶.

76

التربيه‌الاخلاقيه‌الاسلاميه .فارسي /  درآمدي بر تربيت اخلاقي در اسلام/ مقداد يالجن؛ ترجمه، تلخيص، و اضافات بهروز رفيعي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۶.

77

منازعات فرقه‌اي وتحول مذهبي در ايران: از امام الحرمين جويني تا خواجه نصيرالدين طوسي (حدود ۴۱۹ -۶۷۹ ه.ق)/ محمدرضا قليزاده.- قم: حبيب، ۱۳۸۸.

78

مربيان ما: تاريخ انديشه‌هاي تربيتي مربيان مسلمان/ بهروز رفيعي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۶ -.

79

ماهيت انسان و نظريه سياسي/ محمد شجاعيان.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۶.

80

مقدمه‌اي بر فلسفه علوم انساني: ديلتاي و علوم انساني/ مالک شجاعي‌جشوقاني.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۶.

81

معادشناسي با تاکيد بر انديشه‌هاي قرآني عل امه طباطبايي/ مسعود تاج‌آبادي.- قم: جامعه الزهرا (س)؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۶.

82

پنجاه روز تاريخي: پنجاه واقعه‌ي مهم از دوران ميلاد مسيح تا قرن بيستم/ مولف حبيب‌الله شاملويي.- تهران: اميد فردا، ۱۳۸۷.

83

روايت مطهر: تاملي در انديشه‌هاي شهيد مطهري اجتماعيات و تاريخ اسلام/ حسين سوزنچي.- تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، بسيج دانشجويي، ۱۳۹۴.

84

تاريخ آسياي مرکزي و جاده ابريشم پيش از ظهور اسلام/ مولف هانس ويلهلم هاوسينگ؛ مترجمان مريم ميراحمدي، غلام‌رضا ورهرام.- مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۳ -.

85

امام علي عليه‌السلام و خلفا: نقدها و تمايزها/ اکبر احمدپور.- مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۴.

86

آموزش عالي بين المللي: استراتژي‌ها و شرايط امکان/ علي خورسندي طاسکوه.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۹۶.

87

مباني معرفتي انديشه امام خميني رحمة الله با تاکيد بر انسان شناسي و نظريه فطرت/ علي جعفري هرستاني.- تهران: ، دانشگاه امام صادق(ع)، بسيج دانشجويي، ۱۳۹۴.

88

مولفه‌هاي قدرت در جمهوري اسلامي ايران/ منوچهر محمدي؛ [براي] خبرگزاري فارس،معاونت آموزش و پژوهش، اداره کل پژوهش؛ دانشگاه معارف اسلامي.- تهران: خبرگزاري فارس، ۱۳۹۶.

89

پيرامون گفته‌ها و ناگفته‌ها (جامعه، مردم و مشکلات در دو دهه اخير)/ نويسنده داود علي بابايي.- تهران: اميد فردا، ۱۳۹۲.

90

ماهيت و جايگاه جريان‌هاي سلفي در کشورهاي اسلامي/ موسسه مطالعات انديشه سازان نور.- تهران: مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، ۱۳۹۳.

91

راهنماي پوشش خبري در رسانه‌ها/ اکبر نصراللهي.- تهران: خبرگزاري، ۱۳۹۳.

92

جامعه‌شناسي تاريخي/ منوچهر آشتياني.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۹۶.

93

فلسفه کانت در آئينه‌ي آثار او/ منوچهر آشتياني؛ ويراستار علمي ميثم سفيدخوش.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۹۶.

94

به هر قيمت: آمريکا؛ طمع، قدرت و جنگ بي پايان/ نويسنده: جيمز ريزن؛ مترجم: ميثم علي‌آبادي.- تهران: خبرگزاري فارس، اداره کل پژوهش، ۱۳۹۴.

95

هنر انسان شدن/ کارل راجرز؛ ترجمه مهين ميلاني.- تهران: نشر نو، ۱۳۹۵.

96

دموکراسي پس از دموکراتيزاسيون: بحران‌ها و ريشه‌هاي دموکراسي محافظه‌کار کره جنوبي/ جنگ جيب چوي؛ ترجمه سعيدرضا اتحادي.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ با همکاري نشر آسيم، ۱۳۹۵.

97

نقد و نظري در علوم‌انساني و اجتماعي/ احمد اشرف؛ به اهتمام سيدابراهيم اشک‌شيرين.- تهران: گستره، ۱۳۹۳.

98

نشانه در آستانه: جستارهايي در نشانه‌شناسي/ اميرعلي نجوميان.- تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۴.

99

عدالت: چه بايد کرد؟/ مايکل سندل؛ ترجمه افشين خاکباز.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ نشر آسيم، ۱۳۹۶.

100

فلسفه زندگي: تاملاتي در باب حيات، معنا و اخلاق/ کريستوفر هميلتن؛ ترجمه ميثم محمداميني.- تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۴.

101

ساخت واقعيت اجتماعي/ جان ر.سرل؛ ترجمه ميثم محمد اميني.- تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۵.

102

آرمانشهر، دلفين و رايانه: مسائلي در باب زيرساخت فلسفي/ مري ميجلي؛ ترجمه ميثم محمداميني.- تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۴.

103

نيچه‌ي جوان: برآمدن نابغه/ کارل پليچ؛ ترجمه رضا ولي‌ياري.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۵.

104

جنگ آمريکا با تروريسم (در تحليل نظم نوين جهاني)/ ميشل شوسودوفسکي؛ ترجمه جمشيد نوايي..- تهران: نگاه، ۱۳۸۹.

105

فرهنگ، سبک زندگي و جرم: گفتارهايي در جامعه‌شناسي جنايي ايراني/ شهيد شاطري‌پوراصفهاني، وحيد يامين‌پور؛ [براي] پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامي.- تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۶.

106

راهنماي شوپنهاور/ کريستوفر جانوي؛ ترجمه‌ي رضا ولي‌ياري.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۵.

107

مفهوم آيروني با ارجاع مدام به سقراط/ سورن کيرکگور؛ [ ويراستاران هواردوينسنت هونگ، ادناهاتلستيد هونگ]؛ ترجمه‌ي صالح نجفي.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۶.

108

بي‌دولتي، دولت، آرمان‌شهر/ رابرت نوزيک؛ ترجمه‌ي محسن رنجبر.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۶.

109

وقتي عيسا خدا شد: نزاع بر سر تعريف مسيحيت در واپسين روزهاي روم/ ريچارداي. روبنستاين؛ ترجمه‌ي راضيه سليم‌زاده.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۶.

110

زمينه‌ها و عوامل گسترش تشيع در حوزه بلخ از آغاز تا حمله مغول/ سيدعلي‌نقي ميرحسيني.- قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)، ۱۴۳۸ ق. = ۱۳۹۶.

111

تاريخ اسلام در آسياي ميانه و قفقاز/ غلامحسين حسين‌زاده‌شانه‌چي.- قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشرالمصطفي (ص)، ۱۴۳۵ق. =۱۳۹۳.

112

مهدويت در اديان آسماني/ ابراهيم کوثري.- قم: مرکز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)، ۱۳۹۵.

113

آخرين انقلاب، انقلابي آخر: رويکردي تطبيقي بر انديشه مهدويت/ فرح رامين.- قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)؛ موسسه آينده روشن، ۱۳۹۴.

114

ژئوپليتيک شيعه و نظام سلطه/ حسين اکبري.- قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)، ۱۳۹۶.

115

فنون خانواده درماني/ نويسنده سالوادور مينوچين، اچ چارلز فيشمن؛ مترجمان فرشاد بهاري، فرح سيا؛ پيشگفتار باقر ثنايي.- تهران: رشد، ۱۳۹۶.

116

الدراسات النفسانيه عندالعلماء المسلمين. فارسي/ علم‌النفس: روان‌شناسي از ديدگاه دانشمندان مسلمان، به ضميمه انديشه‌هاي ابتکاري حکيم صدرالمتالهين شيرازي در حوزه روان‌شناسي فلسفي/ نويسنده محمدعثمان نجاتي؛ مترجم سعيد بهشتي.- تهران: رشد، ۱۳۹۵.

117

راهنماي عملي شناخت درماني گروه/ نوشته‌ي مايکل فري؛ مترجمان مسعود محمدي، رابرت فرنام.- تهران: رشد، ۱۳۹۵.

118

بهداشت رواني/ نويسنده سعيد شاملو.- [ويرايش ۳؟].- تهران: رشد، ۱۳۹۵.

119

درمان شناختي (فنون و نکات اصلي)/ نويسندگان مايکل نينان، ويندي درايدن؛ مترجمان محسن دهقاني، آناهيتا گنجوي.- تهران: رشد، ۱۳۸۷.

120

فهم مباني فلسفي پژوهش‌هاي مديريت/ فيل جانسون و ژوان دوبرلي؛ برگردان حسن دانايي‌فرد، علي نوري، سيدحسين کاظمي.- تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ۱۳۹۱.

121

سازمان و مديريت در تئوري و عمل (رويکردي پسا تجددگرا و انتقادي)/ اثر استوارت کلگ، مارتين کورنبرگر، تايرون پيتسيز؛ ترجمه حسين رحمان‌سرشت، اميد مهديه.- تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ۱۳۹۳.

122

گسترش تشيع در قفقاز در عصر صفويه/ مفتون حسين‌اف.- قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)، ۱۴۳۷ ق. = ۱۳۹۴.

123

تجدد و قانون‌گرايي: انديشه ميرزايوسف‌خان مستشارالدوله/ نوشته حامد عامري‌گلستاني.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۴.

124

آزمون‌هاي فرافکني شخصيت/ تأليف هادي بهرامي.- ويراست دوم.- تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۹۶.

125

نابرابري اجتماعي: انواع، علل و پيامدها/ تاليف چارلز اي. هورست؛ ترجمه علي شکوري.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۶.

126

گزيده‌اي از بزرگ‌ترين نظامهاي روان‌شناسي تحولي/ پريرخ دادستان.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

127

اخلاق اسلامي و شبه مدرنيته/ نويسنده فرزين وحدت؛ ترجمه‌ي عسگر قهرمانپور.- تهران: چاپخش، ۱۳۹۵.

128

آمار و احتمال مقدماتي/ جواد بهبوديان.- ويراست۳.- مشهد: دانشگاه امام رضا(ع)، ۱۳۹۶.

129

جهاني شدن (بايسته‌ها)/ نويسنده جرج ريتزر؛ ترجمه عسگر قهرمانپور.- تهران: شرکت چاپخش، ۱۳۹۵.

130

مباني تئوري و طراحي سازمان/ ريچارد ال. دفت؛ ترجمه علي پارسائيان، محمد اعرابي.- تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ۱۳۹۶.

131

رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري/ الازار ج. پدهازر، فرد نيکلز کرلينجر؛ ترجمه حسن سرايي.- ويراست۳؟.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۶.

132

خدايان جنگ: ژوليوس سزار و بروتوس/ کن ايگلدن؛ مترجم مهدي افشار.- تهران: مصدق، ۱۳۹۵.

133

مجموعه رسائل و لوايح تحديد حدود ايران و عثماني ۹۰۷-۱۳۰۹ هجري قمري/ ميرزا محبعلي‌خان نظام‌الملک‌مرندي‌يکانلو؛ تصحيح و پژوهش نصرالله صالحي.- تهران: طهوري، ۱۳۹۵.

134

نظريه‌هاي رشد مفاهيم و کاربردها/ نويسنده ويليام کرين؛ مترجمان غلامرضا خوي‌نژاد، عليرضا رجايي؛ ويراستاري گروه علمي انتشارات رشد..- تهران: رشد، ۱۳۹۶.

135

فرهنگ شيوه‌هاي رفتاردرماني/ آلن اس. بلاک، مايکل هرسن؛ ترجمه فرهاد ماهر، سيروس ايزدي.- تهران: رشد، ۱۳۹۱.

136

برهان وجودي در فلسفه‌ي غرب و فلسفه‌ي اسلامي/ علي افضلي.- تهران: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، ۱۳۹۶.

137

اصول و روش‌هاي راهنمايي و مشاوره/ نويسنده سيدمهدي حسيني بيرجندي؛ ويراستاري گروه علمي رشد.- [ويراست ؟].- تهران: رشد، ۱۳۹۶.

138

جامعه‌شناسي تشيع: کتاب‌شناسي انتقادي/ زير نظر سارا شريعتي و ديگران.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۵.

139

تاريخ روابط ايران و عثماني در عصر صفوي/ به کوشش نصرالله صالحي.- تهران: طهوري، ۱۳۹۴.

140

روانشناسي مرضي کودک/ نويسندگان اريک‌جي. مش، ديويداي. وولف؛ مترجمان محمد مظفري مکي‌آبادي، اصغر فروع‌الدين عدل؛ ويراستاري گروه علمي رشد..- تهران: رشد، ۱۳۹۶.

141

جدال جهان‌بيني‌ها: علم در برابر عالم ماورائي/ نويسندگان ديپاک چوپرا، لئونارد ملودينو؛ مرتضي گرجيان.- تهران: کوير، ۱۳۹۵.

142

اوراق پراکنده از مصنفات ميرداماد/ به کوشش و پژوهش حسين نجفي.- تهران: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، ۱۳۹۶.

143

امنيت و آزادي در حوزه فرهنگي، سياسي و اقتصادي/ علي‌اصغر نصيري.- قم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نمايندگي ولي‌فقيه، پژوهشگاه علوم اسلامي امام‌صادق (ع)، انتشارات زمزم هدايت، ۱۳۹۶.

144

مطالعات مقايسه‌اي آمادگي الکترونيک: راهبردي براي پيشرفت فضاي الکترونيک/ تاليف سيدسعيدرضا عاملي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۰.

145

فلسفه يوناني متقدم و ايران باستان/ مارينانيکولايونا ولف؛ سياوش فراهاني.- تهران: حکمت، ۱۳۹۴.

146

تفسيرالامام جعفربن‌محمدالصادق عليه‌السلام .فارسي/ تفسير عرفاني قرآن منسوب به امام جعفر صادق(ع)/ تصحيح [و ترجمه] مهدي تدين، سيدعلي‌اصغر ميرباقري‌فرد.- تهران: سخن؛ قطب علمي تحقيق در متون حکمي و عرفاني، ۱۳۹۳.

147

رويکرد دو فضايي به آسيب‌ها، جرايم، قوانين و سياست‌هاي فضاي مجازي/ تأليف سعيدرضا عاملي.- تهران: امير کبير، ۱۳۹۰.

148

سيري در تاريخ روشنفکري در ايران و جهان/ رضا داوري‌اردکاني.- تهران: سخن، ۱۳۹۲.

149

فلسفه و آينده‌نگري/ رضا داوري‌اردکاني.- تهران: سخن، ۱۳۹۲.

150

فرهنگ، فلسفه و علوم انساني/ رضا داوري‌اردکاني.- تهران: سخن، ۱۳۹۳.

151

مدخل الي النظام‌المعرفي ل‌آلية فهم القرآن قراءة في ابحاث سماحة المرجع الديني السيد کمال الحيدري .فارسي/  درآمدي بر سامانه معرفتي فهم قرآن: [بازخواني] نظريه آيت‌الله سيدکمال حيدري/ تاليف رضا غرابي؛ ترجمه محمدعلي سلطاني.- تهران: نشر سخن، ۱۳۹۴.

152

گفتمان تاريخ‌نگاري رسمي دوره پهلوي پيرامون رضاشاه/ عليرضا ملايي‌تواني.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۹۵.

153

در دام داعش: دولت اسلامي يا عقبگرد تاريخ= Le piege Daech/ پييرژان لويزار؛ ترجمه ويدا سامعي.- تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۵.

154

در جستجوي خوشبختي: از ارسطو تا علم مغز/ سيسلا باک؛ ترجمه افشين خاکباز.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ آسيم، ۱۳۹۶.

155

انساني، بسيار انساني/ فردريش نيچه؛ ترجمه‌ي عباس کاشف.- تهران: نشر فرزان روز، ۱۳۹۵.

156

اسباب النزول . فارسي/ پژوهشي نو در باب اسباب نزول قرآن/ تاليف بسام الجمل؛ ترجمه سيدحسين سيدي.- تهران: سخن، ۱۳۸۹.

157

جريان‌شناسي تفسير عرفاني قرآن/ محسن قاسم‌پور.- ويراست ۲.- تهران: سخن، ۱۳۹۲.

158

نگاهي نو به سياست و فرهنگ/ رضا داوري‌اردکاني.- تهران: سخن، ۱۳۹۱.

159

خرد سياسي درزمان توسعه نيافتگي/ رضا داوري‌اردکاني.- تهران: نشر سخن، ۱۳۹۵.

160

فلسفه فضاي مجازي/ تاليف سيدسعيدرضا عاملي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۶.

161

تاريخ به روايت فلسفه: از هرودت تا آلن بديو/ احمد محمدپور.- قم: لوگوس، ۱۳۹۶.

162

فقط استدلال: مهم‌ترين ۱۰۰ استدلال فلسفه غرب/ مايکل بروس، استيفن باربن؛ ترجمه ميثم محمداميني.- تهران: فرهنگ نشر نو، با همکاري نشر آسيم، ۱۳۹۶.

163

احياي علوم سياسي: گفتاري در پيشه سياستگري/ حسين بشيريه.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۶.

164

خردکشي: روشنفکران و انقلاب اکتبر/ خسرو ناقد.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۶.

165

دارندگي در بسندگي است: اقتصاد جايگزين ثورو/ الکساندر ساموئل؛ ترجمه غلامعلي کشاني؛ ويراسته‌ي مصطفي ملکيان.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۶.

166

فساد و مقبوليت قانون: از منظر جامعه‌شناسي حقوق/ آزاده چلبي.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۶.

167

در تنگناي بيم و اميد: پژوهشي درباره زندگي مهاجران مسلمان در کانادا/ عبدالمحمد کاظمي‌پور؛ ترجمه بهرنگ صديقي.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۶.

168

پرسش‌هاي کشنده/ تامس نيگل؛ ترجمه‌ي مصطفي ملکيان، جواد حيدري.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۷.

169

بيان آزاد و دموکراسي در آتن باستان/ آرلين ساکسونهاوس؛ مترجم نرگس تاجيک‌نشاطيه؛ ويراسته فاطمه صادقي.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۶.

170

بهترين‌هاي زندگي: دريچه‌اي رو به سوي امور به راستي مهم/ تامس هرکا؛ ترجمه‌ي شقايق محمدزاده؛ ويراستار مصطفي ملکيان.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۶.

171

مجموعه مقالات آل بويه (اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)/ مولفان ناگل ... [و ديگران]؛ گردآوري، تحقيق و ترجمه علي يحيايي، محمدرضا مصباحي.- تهران: پژوهشکده تاريخ اسلام، ۱۳۹۶ -.

172

چهارچوبي براي پژوهش در تاريخ اسلام/ نوشته آر.استيفن هامفريز؛ ترجمه جواد مرشدلو.- تهران: پژوهشکده تاريخ اسلام، ۱۳۹۶.

173

پزشکي و اسلام در هند مستعمره (۱۶۰۰-۱۹۰۰م.)/ نويسنده سيما علوي؛ ترجمه قربان بهزاديان‌نژاد.- تهران: پژوهشکده تاريخ اسلام، ۱۳۹۶.

174

بينش و روش در تاريخ نگاري تقي‌الدين‌احمد مقريزي/ نويسنده اميرحسين حاتمي.- تهران: پژوهشکده تاريخ اسلام، ۱۳۹۶.

175

الهيات تاريخ: پژوهش در مباني کلامي فلسفه تاريخ جلد نخست: گردش فرجام شناسانه در انديشه جوآکيم فيوره‌اي و انديشه تاريخي- کلامي مسيحي/ نوشته (امير) مهدي وفايي.- تهران: پژوهشکده تاريخ اسلام، ۱۳۹۶.

176

مقدمه‌اي بر تاريخ‌نويسي علم/ نويسنده هلگه کراگ؛ مترجم امير حاجي‌زاده.- تهران: پژوهشکده تاريخ اسلام، ۱۳۹۶.

177

مجموعه مقالات همايش جغرافياي تاريخي: نخستين همايش گروه جغرافياي تاريخي جهان اسلام/ پژوهشکده تاريخ اسلام، گروه جغرافياي تاريخي، پژوهشکده تاريخ اسلام؛ دبير علمي همايش: محمدتقي رهنمايي.- تهران: پژوهشکده تاريخ اسلام، ۱۳۹۶.

178

دولت مطلقه نوگرا در ايران/ علي رجبلو.- تهران: پژوهشکده تاريخ اسلام، ۱۳۹۶.

179

خلاصه روانپزشکي: علوم رفتاري/ روانپزشکي باليني/ بنيامين‌جيمز سادوک، ويرجينياآلکوت سادوک، پدرو روئيز؛ ترجمه فرزين رضاعي.- ويراست ۱۱.- تهران: کتاب ارجمند، ۱۳۹۴ -.

180

فيزيولوژي پزشکي/ تاليف جان. اي هال؛ ترجمه سيامک ملکي... [و ديگران] ؛ با مقدمه پروين بابايي..- ويرايش سيزدهم ۲۰۱۶.- تهران: کتاب ارجمند، ۱۳۹۴ -.

181

مسايل اجتماعي/ دي‌استنلي ايتزن، ماکزين باکازين، کلي‌ايتزن اسميت؛ ترجمه هوشنگ نايبي.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۶ -.

182

اشکاليةالعقل والوجود في فکرابن عربي: بحث في فينومينولوجيا الغياب .فارسي/ عقل و هستي در انديشه‌ي ابن عربي: پژوهشي در پديدارشناسي عالم ناپيدا/ احمد الصادقي؛ مترجمان مسعود انصاري، محمدرضا وصفي.- تهران: جامي، ۱۳۹۲.

183

آسيب‌شناسي رواني: (روانشناسي نابهنجاري)/ آن‌م. کرينگ...[و ديگران]؛ ترجمه حميد شمسي‌پور؛ با مقدمه‌اي از محمود دژکام.- تهران: کتاب ارجمند، ۱۳۹۴.

184

آسيب‌شناسي رواني/ تاليف مارتين سليگمن، ديويد روزنهان، الاين والکر؛ ترجمه رضا رستمي ... [ و ديگران] ..- تهران: کتاب ارجمند، ۱۳۹۳ -.

185

برهان معرفت نفس بر اثبات وجود خدا در الهيات صدرايي/ مجتبي افشارپور؛ نمايه‌سازي کتابخانه تخصصي علوم عقلي؛ [به سفارش] مجمع عالي حکمت اسلامي.- قم: انتشارات حکمت اسلامي، ۱۳۹۶.

186

بازنگاهي به تجرد نفس/ رسول حسين‌پور؛ باشراف سيدمحمد موسوي.- تهران: بنياد حکمت اسلامي صدرا، ۱۳۹۳.

187

جامعه‌شناسي جوانان/ تاليف محمدتقي شيخي.- تهران: نشر حرير؛ شرکت سهامي انتشار، ۱۳۹۳.

188

روان‌درماني مبتني بر بهبود کيفيت زندگي/ نويسنده مايکل ب.فريش؛ ترجمه اکرم خمسه.- تهران: ارجمند؛ نسل فردا، ۱۳۹۰.

189

آشنايي با عرفان اسلامي/ احمد سعيدي؛ با نظارت علمي حسين مظفري، مهدي بابايي‌المشيري..- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۹۶.

190

تاريخ تحولات ايران‌شناسي در دوران اسلامي/ تاليف مريم ميراحمدي.- تهران: طهوري، ۱۳۹۵.

191

کتاب سرخ/ کارل گوستاو يونگ؛ مترجم محمدرضا اخلاقي منش.- تهران: مصدق، ۱۳۹۶.

192

تاريخ تحولات ايران‌شناسي: پژوهشي در تاريخ فرهنگ ايران در دوران باستان/ تاليف مريم ميراحمدي.- تهران: طهوري، ۱۳۹۳.

193

فرهنگ‌نامه‌ي انديشه‌ي اجتماعي مدرن/ زير نظر ويليام اوث‌ويت،تام باتامور؛ همکاران و مشاوران هيئت ويراستاري ارنست گلنر، رابرت نيسبت،الن تورن؛ گردآورنده و مترجم اکبر معصوم‌بيگي.- تهران: نگاه، ۱۳۹۶.

194

دانشنامه امام رضا عليه‌السلام/ مدير علمي يعقوبعلي برجي؛ نظارت جامعه المصطفي عليه‌السلام العالميه؛ [ براي] جامعه‌المصطفي العالميه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بنياد بين‌المللي فرهنگي هنري امام رضا عليه‌السلام..- ويراست ۲؟.- قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشرالمصطفي(ص)، ۱۳۹۶ -.

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما