728 x 90

برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای سید محمد مهدی میرجلیلی

عنوان چکیده: مناسبات زبان و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دانش زبانی مسلمانان با بررسی آراء جان سرل و علامه طباطبائی
عنوان چکیده: مناسبات زبان و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دانش زبانی مسلمانان با بررسی آراء جان سرل و علامه طباطبائیروابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

عنوان چکیده: مناسبات زبان و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دانش زبانی مسلمانان با بررسی آراء جان سرل و علامه طباطبائی


چکیده:
سرتا سر تاریخ اندیشه سیاسی اسلام و حتی پیشینه فکر بشری حاوی دوگانه های مهم (ثابت، متغیر ) و (ذهن ، عین )بوده است.آنچه که این دوگانه ها را بوجود آورده و باعث بوجود آمدن واقعیت ها و یا به تصویر کشیدن آنها شده ، زبان است.زبان با ویژگی افعالی خویش قادر است که در حوزه متغیرات و با تکیه بر ثابتات به جعل و ساختن واقعیت های سیاسی مبادرت ورزد.در درون زبان دو نوع قواعد واقع نگرو قوام بخش واقعیت وجود دارد.نوع اول نقش به تصویر کشیدن واقعیت را بعهده دارد و نوع دوم انشاء واقعیت را ؛ بعبارتی زبان دارای دو خصلت دلالت شناسانه و ایجادی است. ظهور و بروز این دو وجه در درون سیاست است. انسان معتبِر با اعتباربمثابه فعل گفتاری به جعل مفاهیم و ادراکات اعتباری در درون زندگی سیاسی خود مشغول است.از آنجائیکه انسان مدنی بالطبع است و نیاز به تفاهم و ارتباط دارد. این ارتباط توسط مفاهیم صورت می گیرد. جهت انتقال این مفهوم به دیگری و رسیدن به معنا، نیاز به قصد و التفات است. انسان ها باید بتوانند در زیست جهان مشترک و با توجه به تحولات و تطورات زبانی و مکانی به تفاهم و تبادل انظار بپردازند.بنظر می رسد در ساختن، انتقال و ترجمه نهادهای سیاسی به این خصیصه زبانی توجه کافی نشده است. چون ایجاد واقعیت های نهاد های ایرانی در درون قواعد زبانی و ارتکازات ذهنی صورت نگرفته است و باعث استفاده سوء از زبان گشته واعوجاجات و تشویش های فکری را در عرصه عمل و اندیشه اسلامی و ایرانی بوجود آورده است ؛ توجه به ظرفیتهای دانش زبانی مسلمانان می تواند مارابه بازاندیشی در نهادهای کهن و تقویت نهادهای جدید کمک نماید. پیامدهای نگرش زبانی به واقعیت های نهادی، ایجاد نهاد های بومی، اسلامی مانند نهاد دولت، احزاب، گفتگو، نظارت و مصلحت است. ودر زمینه اندیشه نیز باعث عیان سازی جریان های بنیادگرا، سکولار و مردم سالاری دینی مورد نظر در جمهوری اسلامی ایران می گردد.
کلید واژگان: سیاست ، اعتبار ، نهاد ، زبان ، فعل گفتاری، واقعیت ، جمهوری اسلامی

 
 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما