728 x 90

برگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای محمدرضا موثق

عنوان رساله: مقایسه وضعیت قدرت منطقه ای ایران و ترکیه بر اساس اسناد چشم انداز 20 ساله دو کشور(2003-2014)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم(ع) جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمدرضا موثق در رشته علوم سیاسی مورخ 97/4/21 با عنوان"مقایسه وضعیت قدرت منطقه ای ایران و ترکیه بر اساس اسناد چشم انداز20 ساله دو کشور(2003-2014)" در اتاق دفاعیه دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار گردید.

متن چکیده

از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله ایران و ترکیه، بیش از نیمی از زمان اجرا سپری شده است. بر اساس اهداف سند، جمهوری اسلامی ایران باید در سال 1404 به قدرت اول منطقه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، علمی، فناوری و سیاسی برسد؛ همچنین ترکیه نیز بر اساس سند چشم‌انداز 2023 باید کشور اول منطقه و جزء 10 کشور برتر اقتصادی دنیا بشود. در این رساله به مقایسه قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه با توجه به اجرای سندهای چشم‌انداز در بازۀ زمانی 2003 تا 2015 پرداخته شده و پس از اشاره به وضعیت ایران و ترکیه قبل و بعد از اجرای سند چشم‌انداز به بررسی و مقایسه مؤلفه‌های ششگانه در حوزه‌های اجتماعی، فناورانه، اقتصادی محیط زیست، سیاسی و ارزش‌ها در چارچوب الگوی تحلیل روند و مدل Steep(v) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. موضوع بر مبنای روش تحلیل محتوا، داده‌های ثانوی، روندها و رویدادها به شکل کتابخانه‌ای اسنادی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع تطبیقی بررسی گردیده و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ایران در برخی از حوزه‌ها مانند افزایش باسوادان و پوشش تحصیلی، بهداشت و سلامت، امید به زندگی، تولید علم، فناوری نانو، دانش هسته‌ای، صنایع دفاعی و برخی از شاخص‌های سیاسی و قدرت نرم پیشرفت‌های نسبتا قابل قبولی داشته است، اما در برخی دیگر از حوزه‌ مثل حوزه اقتصادی و محیط زیست از اهداف پیش‌بینی شده در سند برای کسب قدرت منطقه‌ای فاصله دارد و در مقابل کشور رقیب ایران یعنی ترکیه با توجه به اهداف پیش بینی شده در چشم‌انداز 2023، علیرغم داشتن ضعف در برخی حوزه‌ها مانند مشکلات سیاسی در داخل و با برخی همسایگان و در حوزۀ قدرت نرم در اغلب حوزه‌ها به ویژه حوزه اقتصادی موفقیت‌های مناسبی را کسب کرده است و در رتبه‌بندی شاخص‌های اقتصادی، زیست محیطی، تکنولوژی در منطقه رتبه بهتری را کسب کرده است.

واژگان کلیدی: قدرت منطقه‌ای، قدرت سخت و نرم، روش تحلیل روند، خاورمیانه، سند چشم‌انداز،

 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما