728 x 90

گزارش کرسی ترویجی مناظره درباره ماهیت تاریخی فتوحات صدر اسلام

در آغاز این نشست آقای مطهری ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران و تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست به اهمیت و بحث فتوحات اشاره کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ایشان افزودند:  فتوحات مسلمانان در دوران پس از رحلت پیامبر‌(ص) از وقایع مهم و تأثیرگذار آن دوره بوده و با تأکید بر ضرورت بازشناسی اقدامات مسلمانان در آن مقطع و نیز ماهیت آن، این نشست را قدمی در این راه دانسته و اظهار امیدواری کردند که با تبیین مناسب این مهم توسط اساتید حاضر، بتوان به شناخت بهتری نسبت به ماهیت فتوحات دست یافت.
در ادامه آقای دکتر فلاح‌زاده ضمن اشاره به دیدگاه خود دربارة فتوحات مبنی بر اسلامی ندانستن آن، دلایل خویش را ارائه کردند. ایشان اسلامی ندانستن فتوحات را در چارچوب نظری نسبت بین دانش، قدرت و مشروعیت تبیین کرده و پیوند قدرت و رسانه را زمینه‌ساز سلطه بیان کردند و اینکه حاکمان صدر اسلام نیز بر این چارچوب تلاش کردند با این وسیله گفتمان خود را غالب کرده و در این راستا تلاش کردند مخالفان از جمله امیرالمؤمنین‌(ع) را با خود همراه کنند و چون نتوانستند از راه دیگری وارد شده و تلاش کردند با مشورت گرفتن از ایشان، موافقت آن حضرت را به نوعی به دیگران نشان دهند.
ایشان در قسمت دیگری از سخنان خود با ذکر اینکه برخی افراد دستورات نبوی را تحریف کرده‌اند جنگ‌های پیامبر(ص) را دفاعی دانسته و گفتند درباره فاز سوم دعوت پیامبر‌(ص) یعنی بین‌المللی شدن اسلام حدیث با روایتی مبنی بر جنگیدن نداریم. بلکه برعکس در قرآن پیش از ده آیه داریم که وظیفه پیامبر‌(ص) را تبلیغ می‌دانند علاوه بر آن آیاتی هم هستند که اکراه و اجبار را نمی‌پذیرند.
آقای دکتر الویری ضمناسلامی دانستن فتوحات آن را استمرار و ادامه اقدامات عصر نبوی دانستند و لذا صفت اسلامی بودن را بر آن اطلاق کردند و دلایلی برای این ادعای خود مطرح کردند از جمله آن که وقتی پیامبر‌(ص) دارد مدینه شدند برای خود حرم تعیین کردند و حکومتی تشکیل دادند که قلمرو حکومت آن حضرت در پایان عمر شریفشان بسیار بیشتر از آغاز عصر مدنی بود و این گسترش با فتوحاتی بود که پس از آن حضرت نیز ادامه یافت. ایشان در ادامه به سخنان پیامبر‌(ص) هنگامی که وارد مدینه شد اشاره کردند که در آن بر محدود نبودن قلمرو شان به مدینه اشاره کردند و نیز سخنان پیامبر هنگام حفر خندق و اینکه جرقه‌ها را نشانه فتح ایران و روم دانستند. اقدام پیامبر‌(ص) در اعزام سپاه اسامه و آیات جهاد و فتال نیز از دلایل دیگر ایشان مبنی بر اسلامی بودن فتوحات بود.
ایشان در ادامه برخی اقدامات انجام گرفته را مخالف روح اسلامی فتوحات دانسته و اینکه این مهم با برخی کنش‌های نفسانی و رفتارهای غیر قابل دفاع آمیخته شد. اما این اصل فتوحات را غیر اسلامی نمی‌کند ضمن آنکه برخی اقدامات فاتحان مسلمان و روح حاکم بر وظیفه دینی سبب شد نمونه‌های شایسته مباهات در فرایند فتوحات مشاهده شود و زمینه پذیرش اسلام در میان مناطق فتح شده فراهم گردد.
در پایان نشست نیز به برخی پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما