• کتابخانه امانی

  این بخش به صورت امانی ، مخزن بسته و در دو شیفت کاری به مراجعان خود خدمت رسانی می کند. منابع این مخزن شامل 44000 عنوان کتاب فارسی و عربی است. روش جستجوی کتاب ها در این قسمت از طریق نرم افزار جستجوی کتابخانه ای سیمرغ است. تمدید و رزرو و اطلاع از مشخصات کارت امانت هر عضو در این کتابخانه، به سه روش در دسترس است:حضوری، اینترنتی، تلفنی. سالن مطالعه ویژه استادان بخش دیگر این قسمت از اداره کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم(ع) است.

 • کتابخانه مرجع (قفسه باز)

  این بخش به شکل قفسه باز و در دو شیفت کاری خواهران(صبح) و برادران(بعدازظهر) به کاربران خود خدمات رسانی می کند. منابع این بخش شامل این موارد می باشد: 44000 عنوان کتاب فارسی و عربی و لاتین (نسخه یک کتاب ها) ، یک نسخه از کلیه پایان نامه های دانشجویان دانشگاه باقرالعلوم(ع)، فرهنگ ها و کتاب های مرجع ، و نشریات تخصصی.

 • بخش نشریات - کتابخانه مرجع

  اشتراک و ارائه نشریات تخصصی، متناسب با نیازهای دانشجویان و استادان دانشگاه، از وظایف این بخش است.

 • اطلاع رسانی و سالن مطالعه

  دسترسی به شبکه اینترنت و ارائه راهنمایی برای استفاده بهینه کاربران از منابع آن لاین و پایگاه های علمی و پژوهشی، و همچنین استفاده کاربران از سالن مطالعه دانشگاه،خدمات این بخش از اداره کتابخانه است.

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما